рефераты бесплатно
Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения,рефераты литература, рефераты биология, рефераты медицина, рефераты право, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент и многое другое.
ENG
РУС
 
рефераты бесплатно
ВХОДрефераты бесплатно             Регистрация

Застосування систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень для менеджерів вищої ланки. КОМПЛЕКСНА КУРСОВА РОБОТА.  

Застосування систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень для менеджерів вищої ланки. КОМПЛЕКСНА КУРСОВА РОБОТА.

Національний банк України

Львівський банківський інститут

Кафедра економічної кібернетики

Комплексна Курсова робота

з навчальних дисципліни: “Системи оброблення економічної інформації” та

“Методи та засоби видобування знань із сховищ даних”

на тему: “ застосування систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень

для менеджерів вищої ланки”

Виконав:

студент ІV курсу, групи 402-ек

Жмінковський любомир Ярославович

керівник:

Штанько Віктор Михайлович

Львів - 2005

Зміст

Вступ.............................................................................................................................3

Розділ1.Специфіка прийняття рішень менеджерами вищої

ланки.........................4

Розділ2.Системи підтримки прийняття управлінських

рішень............................10

Розділ3.Використання технологій штучного інтелекту в управлінні

організацією...............................................................................................................17

Висновки.....................................................................................................................28

Список використаної

літератури.............................................................................29

Додатки.......................................................................................................................30

План комплексної курсової роботи затверджено ___ __________ 2005 року.

Керівник:к.е.н.,доцент Штанько В.М

_______________

(підпис)

Вступ

Менеджером можна назвати людину тільки тоді, коли він ухвалює

організаційні рішення або реалізовує їх через інших людей. Прийняття

рішень - складова частина будь-якої управлінської функції. Необхідність

прийняття рішення пронизує все, що робить керівник, формулюючи цілі і

домагаючись їх досягнення. Тому розуміння природи прийняття рішень

надзвичайно важливе для всякого, хто хоче досягнути успіху в мистецтві

управління.

Прийняття рішень є важливою частиною будь-якої управлінської діяльності.

Завдяки процесу прийняття рішень здійснюється координація діяльності

компанії - головна функція менеджера вищої ланки.

Розглянемо цей процес.

Прийняття рішення являє собою свідомий вибір серед варіантів, що є або

альтернатив напряму дій, що скорочують розрив між теперішнім часом і

майбутнім бажаним станом організації. Таким чином, даний процес включає в

себе багато різних елементів, але неодмінно в ньому присутні такі

елементи, як проблеми, цілі, альтернативи і рішення - як вибір

альтернативи. Даний процес лежить в основі планування діяльності

організації. План - це набір рішень по розміщенню ресурсів і напряму їх

використання для досягнення організаційних цілей.

У управлінні організацією прийняття рішень здійснюється менеджерами різних

рівнів і носить більш формалізований характер, ніж це має місце бути в

приватному житті. Справа в тому, що тут рішення торкається не тільки

однієї особистості, частіше за все воно відноситься до частини або до

цілої організації, і тому підвищується відповідальність за прийняття

організаційних рішень. У зв\'язку з цим виділяють два рівні рішень в

організації: індивідуальний і організаційний. Якщо у першому разі

управлінця більше цікавить сам процес, його внутрішня логіка, то у другому

- інтерес зсувається в сторону створення відповідного середовища навколо

цього процесу.

* Прийняття рішень є центральним елементом управлінської діяльності, по

відношенню до якого всі інші можуть розглядатися як допоміжні. Далі

під прийняттям рішень ми будемо розуміти особливий вид людської

діяльності, направлений на вибір кращої з альтернатив, що є. Це

визначення вказує на три необхідних елементи процесу вибору:

* проблема, що вимагає дозволу;

* людина або колективний орган, що ухвалює рішення;

* декілька альтернатив, з яких здійснюється вибір.

Метою написання даної роботи є вивчення систем інтелектуальної підтримки

прийняття рішень для менеджерів вищої ланки для більш глибокого розуміння

їх суті.

У роботі будуть розглянуті типи рішень, що приймаються керівниками,

способи, що використовуються, наукові методи підвищення ефективності цього

процесу і основні чинники, які необхідно враховувати при прийнятті

управлінських рішень, специфіка прийняття рішень менеджерами вищої ланки.

Розділ 1.

З погляду змісту та методів формування вихідної інформації корпус

менеджерів і фахівців виробництва на підприємстві можна поділити на три

основні рівні менеджерів;

- низова ланка — це бригадири комплексних бригад, майстри та фахівці

дільниць, інші менеджери цього рівня;

- середня ланка — це менеджери й фахівці цехового рівня;

- вища ланка — це менеджери заводського рівня.

Менеджерам виробництва вищого рівня необхідна інформація як у почасовому

так і в пооб\'єктному аспектах про стан ресурсів і рівень забезпечення ними

підприємства в цілому, про хід виробничо-господарських процесів і

операцій, які відбуваються як в окремих структурних підрозділах, так і в

цілому на підприємстві. Особливо їм важливо мати інформацію про загальний

стан виробництва на кожний момент, про стосунки, що склалися між цехами,

кон\'юнктуру ринку й т. ін. Система об\'єктивного інформування оперативно

забезпечує необхідною інформацією менеджерів і цього рівня.

Зауважимо, що основним джерелом для інформування менеджерів і фахівців

усіх рівнів є стан ресурсів на об\'єкті управління, виробниче-господарська

та інша діяльність і первинна інформація, яка в процесі обробки

узагальнюється за різними працівниками, укладається у вихідні форми, а

потім передається користувачам на екрани їхніх ПЕОМ.

Основні завдання вищих менеджерів організації (мал.2) полягають у

формулюванні її місії, цінностей, політики, основних стандартів

діяльності, формуванні структури і системи управління, представництва на

переговорах з державними органами і головними контрагентами. їх діяльність

характеризується масштабністю, складністю, пріоритетністю стратегічної

спрямованості, найбільшим зв\'язком з зовнішнім середовищем, розмаїттям,

напруженим темпом

Функцій вищих керівників надзвичайно складні, різнопланові, потребують

глибоких і різноманітних знань, аналітичних здібностей, задатків політика,

дипломата, публіциста, оратора. Очолює організацію перший керівник, який

обіймає свою посаду на підставі оформлення трудових відносин (укладання

трудового договору або контракту) з власником (державою, акціонерами,

пайовиками тощо) і є його довіреною особою. Він несе перед власником повну

відповідальність за стан і результати роботи організації.

З юридичної точки зору до обов\'язків першого керівника належить

організація роботи в рамках, які визначені законодавством, статутом та

іншими документами; розпорядження в обумовлених рамках майном і коштами

без спеціальної довіреності; укладання і розірвання господарських угод,

відкриття рахунків у банках; вирішення кадрових питань; стимулювання

підлеглих керівників.Далі під менеджерами будемо розуміти менеджерів вищої

ланки.

Існує ціла академічна дисципліна, присвячена засвоєнню навичок прийняття

рішень у менеджменті. Багато з них базується на фундаменті, закладеному

економістами ще в ранній індустріальний період, коли вірили, що за певних

обставин людська поведінка буде логічною і її можна буде передбачити.

Виходячи з цієї умови, будували моделі для пояснення комерційних процесів,

які, згідно з їхніми уявленнями, мусили рухатись у тому напрямку, куди їх

скеровували рішення.

Такі моделі спираються на певні припущення щодо того, як діятимуть за

певних обставин суб\'єкти економіки — наприклад, люди, які керують

компаніями.

Перш за все, вважається, що працівники діятимуть раціонально: іншими

словами, одержуючи точну інформацію, вони приходитимуть до логічного

висновку щодо рішення, яке спричинить бажаний результат. Іншим важливим

постулатом є те, що бізнесові рішення походять від бажання збільшувати

прибутки.

Такого складу уявлення дозволяють математикам вивести формулу, яка

базуватиметься лише на теорії і пропонуватиме менеджерам корисний

інструментарій для прийняття рішень. Цим грубим, простим аналізом витрат

намагались допомогти менеджерам оцінити альтернативи вибору. Однак теорія

та практика — не одне і те саме.

І це не дивно. Адже в основі цього математичного підходу лежать кілька

некоректних уявлень. Наприклад, процес прийняття рішень,на який

покладаються менеджери, мав би бути:

1. послідовним;

2. базуватися на точній інформації;

3. бути вільним від емоцій та упереджень;

4. бути раціональним.

Ми знаємо кращий варіант.

Поки що ідея раціонального прийняття рішень тримається на плаву. Навіть

сьогодні дехто переконаний, що ефективний процес прийняття рішень

складається з багатьох логічних кроків. Дуже часто апелюють до

\"раціональної\", чи так званої \"синоптичної моделі\".

Синоптична модель

Процес ухвалення рішень згідно з синоптичною моделлю складається з

наступних етапів:

1. визначення проблеми;

2. прояснення проблеми та визначення цілей;

3. визначення альтернатив;

4. оцінка альтернатив (із застосуванням відповідного аналізу);

5. порівняння прогнозованого результату по кожній альтернативі з

цілями;

6. вибір однієї з альтернатив, яка найбільше підходить до поставлених

цілей.

Треба сказати, що синоптична модель є \"дуже західною моделлю\" (спосіб, у

який східні культури, такі як Японія чи Корея, розуміють процес прийняття

рішень, надзвичайно відмінний та обговорюватиметься в сьомому розділі цієї

книги).

Проблема синоптичної моделі полягає в тому, що, хоч вона і пропонує

логічне пояснення, як приймати рішення, наш власний досвід підказує нам,

що насправді все відбувається не зовсім так. (Однак, заперечить дехто,

вона дуже бажана.)

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР

\"Ніхто не знає, що відбувається в голові керівника в момент вибору\", —

зауважив одного разу Джон Ф. Кеннеді. Оскільки він сам не раз приймав

важливі рішення — зокрема ті, що стосувались Карибської кризи, яка

підштовхувала світ до третьої світової війни, а також інші, які проклали

людині шлях на Місяць, — його думка має особливе значення. Кеннеді вважав,

що навіть той, хто безпосередньо приймає рішення, повністю не розуміє всіх

факторів чи розумових процесів, які тут задіяні.

Напевне, нам хотілося б думати, що лідери — це далекоглядні творці рішень,

але кожному з нас зізнання Кеннеді є симпатичним. Ми просто іноді не

знаємо, чому приймаємо саме таке рішення.

Часто ми завершуємо аналізувати рішення вже після того, як воно прийняте,

і чим далі, тим більше розуміємо, що причини, від яких ми відштовхувались,

навряд чи могли на щось вплинути. Усвідомлення цього в жодній мірі не

перешкоджає нам приймати рішення, але й не полегшує їх, однак дає

зрозуміти, що ми відповідальні за прийняття рішень.

ЯК НАСПРАВДІ ПРИЙМАЮТЬСЯ РІШЕННЯ?

Ми вже розглянули, в який спосіб людський фактор призводить до багатьох

неправильних рішень. Відповідь мусила б полягати в тому, що людина здатна

помилятись. Насправді картина набагато складніша.

З одного боку, всі ми знаємо, що цілком можливо прийняти правильне

рішення, навіть виходячи з помилкових установок. Ви можете вибрати напрям

дій, логіка яких протистоїть усім можливим фактам, а потім з\'ясується, що

контекст раптово змінився і рішення принесе успішний результат.

Наприклад, рішенням купувати акції можна проілюструвати кілька пунктів:

зокрема, рішення купувати акції в компанії з низьким коефіцієнтом

виробництва в минулому може принести успіх, якщо майбутній коефіцієнт не

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2010.