рефераты бесплатно
Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения,рефераты литература, рефераты биология, рефераты медицина, рефераты право, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент и многое другое.
ENG
РУС
 
рефераты бесплатно
ВХОДрефераты бесплатно             Регистрация

Геология  

Геология

1.5. Історія геологічного розвитку.

В формуванні докембрійського фундамента в районі Середнього Побужжя

прийнято виділяти період геоксинклінального розвитку з доскладчатою та

складчатою стадіями і період платформенного розвитку (Усенко, 1962). Перший

з вказанних етапів існування геосинкліналі характеризується стійким та

довгим прогибом земної кори з накопиченням потужньої товщі теригенних пород

синицьовської свити. Відкладення цього етапа представляють собою породи

мергелисто-глинистої формації з перевагою суттєво глинистих осадів. На

другомі етапі розвитку геосинкліналі стійке прогинання змінюється серією

коливальних рухів, при загальній тенденції до спуску. Амплітуда цих рухів

не була постійною, в зв’язку з чим літологія осадів відрізняється значною

пестротою. З початковою фазою цього етапа зв’язана седимітація пород кошаро-

олесандрівської свити, які відносяться до вуглисто- глинисто- пісчаної

флітоїдної формації. В більш пізню фазу другого етапа, яка характеризується

енергичним рухом на локальних ділянках, нокопичились напрацьовані осади. З

данним етаплм розвитка потрібно зв’язувати появу глибинних розломів, по

яким в земну кору упроваджувались базальтовий і перидотитовий розплави. В

результаті кристалізації вказаних розплавів виникли парагенетичні асоціації

основних і ультраосновних пород. З наступним етапом розвитку

геосинклінальної зони пов’язано формування основної складчатості, в

результаті якої виникла велика орогенна система. В той же час в результаті

регіонального метаморфізма формуються гнейсові серії, а основні породи

переходять в метабазити і ортогнейси. Складковий період розвитку

геосинкліналі закінчується появою трахітоїдних інтрузинних гранітів.

В платформовий етап розвитка дохембрія, в основному оформлюється блокова

його будова. Оновлюються глибинні розломи, з’являються нові дез’юнктивні

порушення північно-східного і субширотного напрямку. На протязі усього

палеозоя і раннього мезозоя досліджуємий район являвся ділянкою зноса. В

юрський і особливо нижнє’меловое’ час встановилась найбільш сприятлива

палеографічна обстановка для породоутворення. В межах вивчаємого района

континентальні умови збереглись до верхньонеоцінового часу. В київському

віці морський режим існував на всій площі района. Після відходу

верхньонеоцінового моря весь район представляв собою сушу з перважним

розвитком процесів денудації і лише в сармацькому віці мілководний морський

басейн періодично захоплює південні ділянки дослідженої території. В

местичному і поетичному віках значні ділянки південної і західної частин

района все ще представляли собою опріснений басейн з розвиненою цельтовою

областю.

В четвертинний часс накопичуються тільки континентальні відклади

(алювіальні, цедюніальні еодові).


© 2010.