рефераты бесплатно
Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения,рефераты литература, рефераты биология, рефераты медицина, рефераты право, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент и многое другое.
ENG
РУС
 
рефераты бесплатно
ВХОДрефераты бесплатно             Регистрация

Бізнес-план на відкриття перукарні  

Бізнес-план на відкриття перукарні

Резюме


Гарна зачіска є невід’ємною частиною іміджу кожної людини, засобом її самовираження. Проте, на сьогодні дуже мало перукарень, які надають дійсно якісні послуги по оформленню зачісок. Саме тому створення перукарні “Престиж” в с. Дермань забезпечить надання якісних послуг населенню.

Метою даного бізнес-плану є відкриття перукарні „Престиж” в с. Дермань Здолбунівського району. Підприємство засноване на приватній формі власності і функціонує на новостворених потужностях. Воно має власника, який є одночасно перукарем і директором перукарні.

Перукарнею будуть надаватися високоякісні послуги за помірними цінами, буде встановлено систему знижок на даний вид послуг.

При створенні перукарні було залучено 5113 грн., з яких 2113 грн. - власні кошти, 3000грн. - кредит, який надасть „Ощадний банк” м. Здолбунова під 21% річних на 1 рік.

Вже на початковому етапі діяльність перукарні є ефективною і прибутковою. Проста норма прибутковості становить 2,22 грн. Середній рівень рентабельності становить 78%. Розрахувавши термін окупності ми очікуємо повернути вкладений капітал за 5 місяців.

Точка беззбитковості становить 54%. Це означає, що така частка доходу, який буде отриманий перукарнею протягом року піде на покриття фіксованих витрат. Для того, щоб підприємство було беззбитковим у перший рік своєї діяльності необхідно отримувати прибуток у розмірі 14366,16 гривень.

Процедура дисконтування дозволяє максимально врахувати інфляцію, ризики та альтернативну вартість капіталу. Ставка дисконту становить 40,5%

Визначивши чисту теперішню вартість, яка становить 8797,61, робимо висновок, що проект є прибутковим і прийнятним.

Оцінюючи ризики робимо висновок, що основну увагу необхідно приділити комерційним ризикам.

Відкриття перукарні і надання перукарських послуг в селі Дермань є інвестиційно привабливою діяльністю. Інвестиційна привабливість відкриття даного бізнесу обґрунтовується тим, що в даному регіоні не існує конкуренції, тим самим забезпечується прибутковість інвестицій в галузі.


Маркетингова програма


Гарна зачіска є невід’ємною частиною іміджу кожної людини, засобом її самовираження. Проте, на сьогодні дуже мало перукарень, які надають дійсно якісні послуги по оформленню зачісок. Саме тому створення перукарні “Престиж” в с. Дермань забезпечить надання якісних послуг населенню.

У с. Дермань проживає близько 3000 жителів. Однак, закладу, який би надавав такі послуги не існує. Тому жителям доводиться доїжджати за декілька кілометрів до найближчої перукарні.

Створення перукарні дозволить одержувати постійно стабільний прибуток протягом всього року.

Слід врахувати і той факт, що в селі є 2 школи, з яких щорічно випускається 50-60 учнів (вечірні зачіски). Також в селі проживає значна частина молоді, що дозволить отримувати сезонний прибуток в період весіль.

Таким чином, створення перукарні “Престиж” в с. Дермань є обґрунтованим і дозволить отримувати прибутки.

Метою діяльності підприємства є одержання найвищого прибутку при мінімальних витратах, а також надання якісних послуг та задоволення потреб споживачів.

Відкриття перукарні і надання перукарських послуг в селі Дермань є інвестиційно привабливою діяльністю. Інвестиційна привабливість відкриття даного бізнесу обґрунтовується тим, що в даному регіоні не існує конкуренції, тим самим забезпечується прибутковість інвестицій в галузі.

Для того, щоб отримувати постійний прибуток перукарнею будуть надаватись такі послуги:

Жіночі, чоловічі та дитячі стрижки.

Весільні та святкові зачіски.

Фарбування, мелірування, колорування волосся за сучасними технологіями.

Підбір зачіски або стрижки за журналом.

Для структурного аналізу обраної галузі необхідно застосувати SWOT-аналіз, вивчити слабкі і сильні сторони нового бізнесу, а також невикористані можливості і загрози його існування.


Таблиця 1. SWOT-аналіз перукарні „Престиж”

Можливості

Загрози

Можливість надання якісних послуг завдяки сучасним технологіям.

Розширення асортименту послуг в процесі діяльності.

Поява на ринку конкурентів і в результаті цього зменшення прибутковості.

Даний вид діяльності має дещо сезонний характер.

Сильні сторони

Слабкі сторони

Послуги, що будуть надаватись є високоякісними завдяки застосуванню засобів з натуральної сировини.

Відсутність на ринку конкурентів.

Вигідне розташування (в центрі села).

Ціни на послуги будуть помірними.

Надання перукарями консультацій клієнтам щодо вибору зачіски або стрижки.

Розташування перукарні в сільській місцевості.

Зменшення прибутковості взимку.

Віддаленість від постачальників.


З таблиці 1 можна побачити, що в SWOT - аналізі перукарні переважають сильні сторони, що допоможе обґрунтувати відкриття перукарні в селі Дермань.

Для вибору та обґрунтування конкурентної стратегії діяльності доцільно застосувати стратегію диференціації. Цей вибір можна обґрунтувати, здійснивши сегментацію ринку.


Таблиця 2. Сегментація ринку

Потреби
Групи

клієнтів

Функціональні

Комунікаційно-промоційні

Фінансові

Ціна

Якість

Знижка 10% на початку діяльності

Послуги на дому

Знижки за комплексні послуги (більше 2-х)

Знижки постійним клієнтам

1. Жінки:

15-35 років

35-45 років

після 45 років

2. Чоловіки:

15-35 років

після 35 років

Х

О

X

X

X

X

-

Х

O

O

O


Х

Х

X

X

X

X

-

Х

X

О


-

Х

X

O


Х

Х

X

X

X

X


Х - реально існуючий сегмент

О - частковий сегмент

Дана стратегія дасть змогу створити певний імідж послуг, які будуть надаватись.

Недоліком стратегії диференціації є те, що дана стратегія збільшує витрати, але цьому можна запобігти за рахунок того, що клієнти, за бажанням, зможуть використовувати власні засоби для фарбування, укладки волосся (фарба, гель, мус тощо).

Ціни на перукарські послуги будуть помірними. Однак, поряд з цим буде застосовуватись система знижок:

знижка 10% на послуги на початковому етапі діяльності перукарні;

знижка за комплексні послуги (якщо більше двох послуг) - 15%;

знижки постійним клієнтам - 5%.

Таким чином, можна обґрунтувати обсяги реалізації послуг, наданих перукарнею за два роки.


Таблиця 3. Розрахунок виручки від реалізації послуг

№ п/п

Перелік

послуг

I квартал, грн.

II квартал

III квартал

IV квартал

Всього за

1 рік, грн.

Всього за 2 рік, грн.

Кіль-

кість,

шт.

Ціна,

грн.

Сума,

грн.

1.

Дитячі

стрижки

72

4

288

260

236

300

1084

1301

2.

Жіночі

стрижки

140

6

840

720

648

696

2904

3485

3.

Жіночі

зачіски

130

20

2600

2060

2500

2000

9160

10992

4.

Укладка волосся

114

5

570

490

540

560

2160

2592

5.

Фарбування та меліру-вання волосся

50

30

1500

1200

1230

1260

5190

6228

6.

Хімічна завивка

46

27

1242

1242

972

1215

4671

5605

7.

Чоловічі

стрижки

65

5

325

410

300

400

1435

1722


Всього7365

6382

6426

6431

26604

31925


Оскільки в селі Дермань проживає близько 3000 чоловік населення, то як видно з таблиці попит на перукарські послуги є значним і в результаті реалізації послуг виручка також є значною, але в деякій мірі на неї впливають сезонні коливання.

На початковому етапі діяльності нами буде розроблена невелика рекламна компанія, яка буде складатись з:

оголошень на дошках об’яв, на що буде витрачено 10 грн.;

вивіски, на створення якої буде виділено 180 грн.;

візиток клієнтам - на суму 20 грн.

Плануючи діяльність по відкриттю перукарні, ми використали метод аналогії. Для прикладу ми дослідили діяльність перукарні, яка знаходиться в с. Будораж, Здолбунівського району. Перукарня має конкурентів, але отримує значні прибутки. Проаналізувавши діяльність даної перукарні, можна передбачити, що діяльність нашої перукарні буде більш успішною, оскільки ми не маємо конкурентів, с. Дермань розташоване ближче до міста та кількість населення є більшою.


Виробнича програма


Перукарня “Престиж” буде розміщена у приміщені, яке розташоване в центрі села Дермань. Приміщення буде взято в оренду. Поблизу нього знаходиться школа, завдяки чому буде більший попит на перукарські послуги. Для створення перукарні буде залучено 2113грн. власних коштів, а також кошти, взяті в кредит. Перед відкриттям перукарні буде проведено ремонт приміщення і закуплено необхідне обладнання.

Будуть здійснені наступні витрати на ремонт (таблиця 4):


Таблиця 4. Розрахунок витрат на ремонт

п/п

Показник

Кількість

Вартість, грн.

Сума, грн.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Обої, рулони

Касатони, м2

Лінолеум, м2

Фарба біла, л

Жалюзі, м2

Лампи денного освітлення, шт.

Встановлення сигналізації

Вивіска, шт.

Оплата роботи

Відро для сміття, шт.

Щітка для прибирання, шт.

12

21

21

3

2

3

1

1

1

1

1

28

7

17

26

35

75

985

180

600

20

25

336

147

357

78

70

225

985

180

600

20

25


Всього3023

Страницы: 1, 2, 3


© 2010.