рефераты бесплатно
Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения,рефераты литература, рефераты биология, рефераты медицина, рефераты право, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент и многое другое.
ENG
РУС
 
рефераты бесплатно
ВХОДрефераты бесплатно             Регистрация

Абсолютні і відносні величини, зведення і груповання статистичних даних, ряди розподілу  

Абсолютні і відносні величини, зведення і груповання статистичних даних, ряди розподілу


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни "Статистика”


I. Завдання 1

Абсолютні і відносні величини


Вікова структура населення характеризується даними, млн.чол.

Вікова група, років

 Чоловіки

 жінки

 Разом

 до 14

 12.1

 10.0

 22.1

 15 - 49

 32.1

 27.4

 59.5

 50 і більше

 5.8

 10.7

 16.5

 Разом

 50.0

 48.1

 98.1


За допомогою відносних величин проаналізувати:

1)      структуру населення за віком;

2)      статеву збалансованість населення в кожній віковій групі;

3)      співвідношення вікових груп серед чоловіків і жінок.

Зробити висновки.

Розв’язання:

1) Для аналізу структури населення за віком розрахуємо відносну частку кожної вікової групи у загальній чисельності населення (діленням чисельності відповідної вікової групи на загальну чисельність населення). Розрахунок виконується за допомогою табличного процесора MSExcel:
Вікова група

Чоловіки

Жінки

Разом

Структура за віком

до 14

12,1

10

22,10

0,225280326

14 - 49

32,1

27,4

59,50

0,606523955

50 і більше

5,8

10,7

16,50

0,168195719

Разом

50

48,1

98,10Статева збалансованість по вікових групах


до 14

0,547511

0,45248914 - 49

0,539496

0,46050450 і більше

0,351515

0,648485
Співвідношення вікових груп
Чоловіки

Жінкидо 14

0,242

0,207914 - 49

0,642

0,56964750 і більше

0,116

0,222453
–       для вікової групи до 14 років:

–       Едо14=12,1/98,1=0,225=22,5%

–       для вікової групи 14 - 49 років:

–       Е14-49=59,5/98,1 = 0,607=60,7%

–       для вікової групи 50 і більше:

–       Е50 = 16,5/98,1=0,168=16,8%


Висновок: основною за чисельністю віковою групою є група 14-50 років, яка складає 60,7% населення, молодь (група до 14 років) на 5,7% переважає за чисельністю старшу групу (старше 50 років).

2) Для аналізу статевої збалансованості населення у кожній віковій групі розраховуємо відносну частку кожної статі у загальній чисельності даної вікової групи (діленням числа осіб кожної статі у даній віковій групі на її загальну чисельність):

-        для вікової групи до 14 років

         частка чоловіків

Sчол-1=12,1/22,1=0,548=54,8%

частка жінок

Sжін-1=10/22,1=0,452=45,2%

- для вікової групи 14 - 49 років

частка чоловіків

Sчол-2=32,1/59,5=0,539=53,9%

частка жінок

Sжін=27,4/59,5=0,461=46,1%

- для вікової групи старше 50 років

частка чоловіків

Sчол-3=5,8/16,5=0,352=35,2%

частка жінок

Sжін-3=10,7/16,5=0,648=64,8%

Висновок: у молодшій (до 14 років) і середній (14-50 років) групах чисельність чоловіків дещо перевищує чисельність жінок (54,8% проти 45,2% і 53,9% проти 46,1% відповідно), різниця становить 9,6% для молодшої групи і 7,8% для середньої групи на користь чоловіків; в той самий час у старшій групі (старше 50 років) чисельність жінок суттєво перевищує чисельність чоловіків - 64,8% проти 35,2% (різниця 29,6% на користь жінок).

3) Для аналізу співвідношення вікових груп серед чоловіків і жінок розраховуємо відносні частки кожної вікової групи у загальній чисельності чоловіків і жінок (діленням чисельності кожної вікової групи даної статі на загальну чисельність даної статі):


для чоловіків                                                     для жінок

вікова група до 14 років                                  вікова група до 14 років

Ачол-1= 12,1/50=0,242=24,2%                            Ажін-1= 10/48,1=0,208=20,8%

вікова група 14-50 років                        вікова група 14-50 років

Ачол-2= 32,1/50=0,642=64,2%                            Ажін-2= 27,4/48,1=0,461=46,1%

вікова група старше 50 років                          вікова група старше 50 років

Ачол-2= 5,8/50=0,116=11,6%                     Ажін-2= 10,7/48,1=0,222=22,2%

Висновок: серед чоловіків значно переважаючою є середня вікова група (14-50 років) - 64,2%, а старша вікова група (старше 50 років) є найменшою - тільки 11,6%;

серед жінок також переважає середня вікова група, але менше - 46,1%, чисельність молодшої і старшої вікової груп у жінок відрізняються незначно - 20,8% проти 22,2% відповідно.


II. Завдання 2

Зведення і груповання статистичних даних. Ряди розподілу

 

Колонки 2, 6 таблиці

№ банку

Капітал, млн..грн.

Активи, млн.грн.

Кредитно-інвестиційний портфель, млн.грн.

Прибуток, млн.грн.

Прибутковість активів, %

1

2

3

4

5

6

1

9,84

16.3

12,3

5,3

2,6

2

11,04

18,8

13,8

5,9

3,0

3

10,32

17,4

12,9

5,5

2,8

4

12,72

21,2

15,9

6,8

3,4

5

9,96

16,9

12,5

5,4

2,7

6

10,44

17,8

13,1

5,6

2,8

7

8,40

13,9

10,5

4,5

2,3

8

8,04

13,0

10,1

4,3

2,2

9

9,96

16,7

12,5

5,4

2,7

10

9,60

16,0

12,0

5,2

2,6

11

9,48

15,4

11,9

5,1

2,5

12

9,60

15,8

12,0

5,2

2,6

13

7,20

12,0

9,0

3,9

1,9

14

8,64

14,5

10,8

4,6

2,3

15

10,80

18,0

13,5

5,8

2,9

16

9,00

14,9

11,3

4,8

2,4

17

14,30

23,4

17,9

7,7

3,8

18

11,83

19,8

14,8

6,4

3,2

19

13,00

22,5

16,3

7,0

3,5

20

12,87

21,5

16,1

6,9

3,5

21

12,09

19,9

15,1

6,5

3,3

22

12,74

21,2

15,9

6,8

3,4

23

12,09

20,8

15,1

6,5

3,3

24

13,00

22,0

16,3

7,0

3,5

25

10,92

18,6

13,7

5,9

2,9

Страницы: 1, 2


© 2010.